Klauzula niedozwolona 6569 XVII AmC 589/16

Numer klauzuli:
6569
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-08-29
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę za produkt/produkty, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia, czyli pakowanie i transport. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota

Kolejne klauzule

2016-08-29

6568 XVII AmC 499/16

Zwrot należności, zamawiający otrzyma w terminie 7 dni od otrzymania przez sklep zwrotu towarów....

2016-08-29

6570 XVII AmC 687/16

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane ty...