fb

Klauzula niedozwolona 6584 XVII AmC 25654/13

Numer klauzuli:
6584
Data wyroku:
2016-05-24
Data wpisu:
2016-08-30
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zakupionego towaru Użytkowikowi (…) spowodowane podaniem przez Użytkownika błędnego lub niepełnego adresu do wysyłki

Kolejne klauzule

2016-08-30

6583 XVII AmC 29773/13

Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danyc...

2016-09-05

6585 XVII AmC 646/16

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane ty...