Klauzula niedozwolona 6598 XVII AmC 931/16

Numer klauzuli:
6598
Data wyroku:
2016-07-07
Data wpisu:
2016-09-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Ewentualne spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca wykonania umowy

Kolejne klauzule

2016-09-05

6597 XVII AmC 26/15

Strony zgodnie postanawiają, że każdej z nich należna będzie tylko jedna kara umowna w przypadk...

2016-09-22

6599 XVII AmC 698/16

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w or...