Klauzula niedozwolona 6620 XVII AmC 27/16

Numer klauzuli:
6620
Data wyroku:
2016-05-23
Data wpisu:
2016-09-23
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiedno przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy

Kolejne klauzule

2016-09-23

6619 XVII AmC 719/16

Postanowienia wstępne: Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego ad...

2016-09-23

6621 XVII AmC 31099/13

W tym celu Klient powinien odesłać towar w stanie nienaruszonym z przywieszonymi metkami (na włas...