fb

Klauzula niedozwolona 6630 XVII AmC 723/16

Numer klauzuli:
6630
Data wyroku:
2016-06-23
Data wpisu:
2016-09-29
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca działalności Sprzedającego, tj. w Łodzi

Kolejne klauzule

2016-09-29

6629 XVII AmC 21064/13

Podczas odbioru zamówienia Klient jest zobowiązany do skontrolowania w obecności osoby dostarczaj...