Klauzula niedozwolona 6632 XVII AmC 484/16

Numer klauzuli:
6632
Data wyroku:
2016-06-22
Data wpisu:
2016-09-29
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin

Kolejne klauzule

2016-09-29

6633 XVII AmC 471/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy JB Pa...