Klauzula niedozwolona 6634 XVII AmC 286/14

Numer klauzuli:
6634
Data wyroku:
2016-05-18
Data wpisu:
2016-09-29
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sklep AlejaOpon.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienia w dostawie towaru w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, bądź wynikających z winy firmy spedycyjnej

Kolejne klauzule

2016-09-29

6633 XVII AmC 471/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy JB Pa...

2016-09-29

6635 XVII AmC 201/16

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozp...