Klauzula niedozwolona 6659 XVII AmC 636/15

Numer klauzuli:
6659
Data wyroku:
2016-08-08
Data wpisu:
2016-08-06
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

10.Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta

Kolejne klauzule

2016-08-06

6658 XVII AmC 637/15

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gd...

2016-08-06

6660 XVII AmC 635/15

Konsument ma mozliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru...