Klauzula niedozwolona 6690 XVII AmC 5306/12

Numer klauzuli:
6690
Data wyroku:
2014-04-02
Data wpisu:
2016-11-29
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

(…) Zmiany wysokości opłat i prowizji uzależnione są w szczególności od zmiany warunków cenowych na rynku międzybankowym, polityki finansowej mBanku oraz poziomu ponoszonych przez mBank kosztów obsługi operacji, w tym od mających wpływ na ten poziom parametrów rynkowych takich jak: stopa inflacji, kursy walutowe, referencyjne stawki oprocentowania ustalane przez NBP.

Kolejne klauzule

2016-11-24

6689 XVII AmC 869/16

W przypadku korzystania z wyżej wymienionego prawa zwracany towar należy odesłać na własny kosz...

2016-11-29

6691 XVII AmC 5306/12

W przypadku niestosowania się przez Posiadacza rachunku do (…) innych regulaminów bankowych (…...