Klauzula niedozwolona 6704 XVII AmC 996/16

Numer klauzuli:
6704
Data wyroku:
2016-09-06
Data wpisu:
2016-12-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Spory powstałe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między Sklepem a Klientami będą rozwiązywane na zasadzie porozumienia stron. Jeśli okazałoby się to niemożliwe wówczas spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Puławach, właściwy dla siedziby Sklepu.

Kolejne klauzule

2016-12-05

6703 XVII AmC 949/16

W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwan...