fb

Klauzula niedozwolona 6706 XVII AmC 2193/14

Numer klauzuli:
6706
Data wyroku:
2016-04-22
Data wpisu:
2016-12-05
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

Kolejne klauzule

2016-12-05

6707 XVII AmC 861/16

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o ko...