Klauzula niedozwolona 6738 XVII AmC 845/16

Numer klauzuli:
6738
Data wyroku:
2016-07-12
Data wpisu:
2016-12-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego Czyste Zęby.pl jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, aby usunął jego konto

Kolejne klauzule

2016-12-28

6737 XVII AmC 2964/14

Po upływie 7 dni liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia faktu kradzieży lub zagubienia,...

2016-12-28

6739 XVII AmC 1990/14

W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych bądź zamówień wzbudzających wątpliwośc...