Klauzula niedozwolona 6753 XVII AmC 1445/16

Numer klauzuli:
6753
Data wyroku:
2016-01-19
Data wpisu:
2017-01-02
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby izziland.pl

Kolejne klauzule

2017-01-02

6752 XVII AmC 1446/16

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2017-01-02

6754 XVII AmC 1085/16

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...