Klauzula niedozwolona 3647 XVII AmC 5419/11

Numer klauzuli:
3647
Data wyroku:
2012-06-01
Data wpisu:
2012-08-21
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

[...] zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, nagrania Klienta-Uczestnika do celów marketingowych (katalogi, foldery, strony www i inne publikacje) pod warunkiem, że fotografia, nagranie zostało wykonane w trakcie trwania imprezy przez [...] Klient-Uczestnik ma prawo nie wyrazić zgody na powyższe najpóźniej w momencie podpisania Umowy-Zgłoszenia lub poprzez pisemne oświadczenie dostarczone za potwierdzeniem [...] w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia imprezy

Kolejne klauzule

2012-08-21

3646 XVII AmC 5419/11

[...] zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji,...

2012-08-21

3648 XVII AmC 3747/12

Ewentulane spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny...