Klauzula niedozwolona 4082 XVII AmC 1351/11

Numer klauzuli:
4082
Data wyroku:
2012-07-27
Data wpisu:
2012-12-07
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy jest sąd w Zielonej Górze

Kolejne klauzule

2012-12-07

4081 XVII AmC 1349/11

Rezygnacja z zamówienia skierowanego już do realizacji skutkuje przepadkiem wpłaconej zaliczki...

2012-12-07

4083 XVII AmC 3962/12

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dl...