Klauzula niedozwolona 4083 XVII AmC 3962/12

Numer klauzuli:
4083
Data wyroku:
2012-09-21
Data wpisu:
2012-12-07
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2012-12-07

4082 XVII AmC 1351/11

Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy jest sąd w Zielonej Górze...

2012-12-07

4084 XVII AmC 3963/12

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego [...] ...