Klauzula niedozwolona 4084 XVII AmC 3963/12

Numer klauzuli:
4084
Data wyroku:
2012-09-21
Data wpisu:
2012-12-07
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego [...] w każdym czasie

Kolejne klauzule

2012-12-07

4083 XVII AmC 3962/12

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dl...

2012-12-07

4085 XVII AmC 1140/11

[...]zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie ...