Klauzula niedozwolona 4092 XVII AmC 298/11

Numer klauzuli:
4092
Data wyroku:
2012-06-12
Data wpisu:
2012-12-07
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony postanawiają, że w przypadku nie zawarcia z przyczyn, za które odpowiada jedna ze stron: - Umowy Przyrzeczonej 1 - strona, z powodu której nie doszło do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 1 zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 5 000,00 (pięć tysięcy złotych); - Umowy Przyrzeczonej 2 - strona, z powodu której nie doszło do zawarcia Umowy Przyrzeczonej 2 zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 2 000, 00 (dwa tysiące złotych)

Kolejne klauzule

2012-12-07

4091 XVII AmC 5579/11

W razie rażącego naruszenia przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy zagrażającego intereso...

2012-12-07

4093 XVII AmC2658/11

Informacja o zmianie Tabeli prowizji i opłat podawana jest do wiadomości członków poprzez umiesz...