Klauzula niedozwolona 4095 XVII AmC 3002/12

Numer klauzuli:
4095
Data wyroku:
2012-08-30
Data wpisu:
2012-12-07
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Firma [...] zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w dowolnym momencie

Kolejne klauzule

2012-12-07

4094 XVII AmC 3002/12

Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla...

2012-12-11

4096 XVII AmC 3004/12

[...] zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwil...