Klauzula niedozwolona 4108 XVII AmC 5628/11

Numer klauzuli:
4108
Data wyroku:
2012-08-14
Data wpisu:
2012-12-11
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W przypadku odmowy wjazdu Biuro nie gwarantuje powrotu do kraju ani zwrotu kosztów wycieczki

Kolejne klauzule

2012-12-11

4107 XVII AmC 285/11

Zmiana wysokości oprocentowania może następować także w przypadku zmiany parametrów finansowyc...

2012-12-11

4109 XVII AmC 1350/11

Niepodjęcie przesyłki przez Klienta w terminie wcześniej przez Sklep uzgodnionym jest równoznacz...