Odpowiedzialność sprzedawcy

Prawo internetowe
  • Rafał Stępniewski
  • /

Sprzedawca zobowiązany jest udzielić kupującemu jasnych i zrozumiałych informacji, które nie wprowadzają w błąd na temat produktu. W przypadku zakupów przez Internet podstawę decyzji konsumenta o zawarciu umowy kupna danego produktu stanowią właśnie zamieszczone na stronie zdjęcie i opis, a w przypadku wystąpienia w nich błędów klientowi przysługuje roszczenie z tytułu niezgodności towaru z umową.

Sprzedawca powinien podać kompletne informacje o właściwościach towaru. Informacje mają być również czytelne i niewprowadzające Konsumenta w błąd. W przypadku rozbieżności, czyli między tym co zamówiliśmy, a tym co otrzymaliśmy, to Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową,

Sprzedawca nie może stosować zapisu, który mówi o tym, że nie odpowiada za opisy towarów, albowiem uzyskał je od producenta lub dystrybutora lub sam je opracował.

To samo dotyczy zastrzeżenia upoważniającego sprzedawcę do dostarczenia towaru o zmienionych parametrach. O każdej zmianie właściwości rzeczy sprzedawca powinien informować kupującego. Konsument zawierając umowę ze Sprzedawcą wybiera towar o określonych parametrach, który jest przedmiotem umowy, dlatego Sprzedawca powinien dostarczyć towar zgodnie z tym co zamówił Klient.

Sprzedawca może dowolnie zmieniać i aktualizować parametry techniczne prezentowane na stronie, ale moment złożenia zamówienia przez Klienta jest momentem wiążącym Sprzedawcę do tego by dostarczyć Klientowi taki towar, który jest przedmiotem zamówienia. Przeciwne zastrzeżenia są nieważne.

Nieważne są ponadto postanowienia, które zgodnie z art. 385³ kodeksu cywilnego:

pkt 1) wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie;

pkt 2) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

pkt 21) uzależniają odpowiedzialność kontrahenta konsumenta od wykonania zobowiązań przez osoby, za pośrednictwem których kontrahent konsumenta zawiera umowę lub przy których pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, albo uzależniają tę odpowiedzialność od spełnienia przez konsumenta nadmiernie uciążliwych formalności;

Szczególne regulacje dotyczą usług turystycznych. Zgodnie z art. 11a ustawy o usługach turystycznych organizator imprezy turystycznej co do zasady odpowiada za nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych (lub brak jej wykonania).

Wyłączenie odpowiedzialności biura podróży za każdy wypadek, jaki wydarzy się podczas wyjazdu, jest więc sprzeczne z prawem. Nawet jeśli konkretne zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako siła wyższa (a w konsekwencji organizator wyjazdu nie będzie za nie ponosił odpowiedzialności), to i tak nie zwalnia go to z troski o klienta. Wynika to z art. 11a ust. 2 tejże ustawy, która przewiduje, że biuro podróży ma obowiązek udzielenia pomocy poszkodowanemu turyście.

Najczęstsze niedozwolone klauzule:

  • wyłączenie całkowitej lub częściowej odpowiedzialności za wady rzeczy lub usługi, bądź za działania podmiotów trzecich, przy pomocy których przedsiębiorca świadczy usługi;
  • wyłączenie całkowitej lub częściowej odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług czy pogorszenie jakości usług lub utratę danych (przy usługach telekomunikacyjnych);
  • ograniacznie możliwości domagania się zwrotu części płatności w przypadku gdy przerwa w świadczeniu usług trwała nie krócej niż np. 24 godziny.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami prawnymi, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych - poniżej masz szybkie linki do udostępnień.

Czy ten artykuł był przydatny?

Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Zapisz się na newsletter, a raz na jakiś czas wyślemy Ci powiadomienie o najważniejszych tematach. Dla subskrybentów newslettera przygotowujemy specjalne wydarzenia np. webinaria. Nie pożałujesz!