Quiz - reklamacje. Sprawdź, jak poradzisz sobie z pytaniem nr 11. Większość nie wie, jak na nie odpowiedzieć

Quiz - reklamacje

1/12 Jaki jest ustawowy czas na złożenie reklamacji towaru?