Klauzula niedozwolona 4114 XVII AmC 4877/11

Numer klauzuli:
4114
Data wyroku:
2012-04-12
Data wpisu:
2012-12-11
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Opłatę przygotowawczą za przygotowanie i zawarcie niniejszej umowy pożyczki strony zgodnie ustaliły na 5% wartości pożyczki

Kolejne klauzule

2012-12-11

4113 XVIIAmC 4877/11

W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione prz...

2012-12-11

4115 XVII AmC 4877/11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd: Sąd Rejonowy Warszawa...