fb

Klauzula niedozwolona 4115 XVII AmC 4877/11

Numer klauzuli:
4115
Data wyroku:
2012-04-12
Data wpisu:
2012-12-11
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd: Sąd Rejonowy Warszawa Sródmieście

Kolejne klauzule

2012-12-11

4114 XVII AmC 4877/11

Opłatę przygotowawczą za przygotowanie i zawarcie niniejszej umowy pożyczki strony zgodnie ustal...

2012-12-11

4116 XVII AmC 5976/11

(…) nie będę rościł żadnych pretensji do biura Nieruchomości [...]. za skutki poczynań nie ...