Klauzula niedozwolona 4120 XVII AmC 4352/12

Numer klauzuli:
4120
Data wyroku:
2012-09-18
Data wpisu:
2012-12-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca

Kolejne klauzule

2012-12-11

4119 XVII AmC 4351/12

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą r...

2012-12-11

4121 XVII AmC 4353/12

Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać […] nie później niż w ci...