Klauzula niedozwolona 4119 XVII AmC 4351/12

Numer klauzuli:
4119
Data wyroku:
2012-09-18
Data wpisu:
2012-12-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora

Kolejne klauzule

2012-12-11

4118 XVII AmC 4263/12

Wszystkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powsze...

2012-12-11

4120 XVII AmC 4352/12

Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca...