Klauzula niedozwolona 4118 XVII AmC 4263/12

Numer klauzuli:
4118
Data wyroku:
2012-09-13
Data wpisu:
2012-12-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszystkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora

Kolejne klauzule

2012-12-11

4117 XVII AmC 4262/12

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejsz...

2012-12-11

4119 XVII AmC 4351/12

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą r...