Klauzula niedozwolona 4117 XVII AmC 4262/12

Numer klauzuli:
4117
Data wyroku:
2012-09-13
Data wpisu:
2012-12-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu

Kolejne klauzule

2012-12-11

4116 XVII AmC 5976/11

(…) nie będę rościł żadnych pretensji do biura Nieruchomości [...]. za skutki poczynań nie ...

2012-12-11

4118 XVII AmC 4263/12

Wszystkie spory lub roszczenia wynikłe w związku z Promocją rozstrzygane będą przez sąd powsze...