Klauzula niedozwolona 4124 XVII AmC 3961/12

Numer klauzuli:
4124
Data wyroku:
2012-09-25
Data wpisu:
2012-12-11
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2012-12-11

4123 XVII AmC 3960/12

W każdym wypadku odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej...

2012-12-13

4125 XVII AmC 418/12

Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych...