Klauzula niedozwolona 4125 XVII AmC 418/12

Numer klauzuli:
4125
Data wyroku:
2012-09-14
Data wpisu:
2012-12-13
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych

Kolejne klauzule

2012-12-11

4124 XVII AmC 3961/12

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy...

2012-12-13

4126 XVII AmC 420/12

W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o k...