Klauzula niedozwolona 4131 XVII AmC 143/10

Numer klauzuli:
4131
Data wyroku:
2011-02-23
Data wpisu:
2012-12-13
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do dostarczania - na wniosek Banku nie częściej niż raz na 12 miesięcy lub gdy Bank poweźmie informację o spadku wartości nieruchomości - aktualnej (nie starszej niż 12 miesięcy) wyceny nieruchomości stanowiącej przedmiot prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu sporządzonej przez akceptowanego przez Bank rzeczoznawcę

Kolejne klauzule

2012-12-13

4130 XVII AmC 143/10

Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia pomostowego i niskiego wkładu własnego podlega zw...

2012-12-20

4132 XVII AmC 5983/12

Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów pakowania i dostawy poniesionych przy zakupie towaru i wys...