Klauzula niedozwolona 4130 XVII AmC 143/10

Numer klauzuli:
4130
Data wyroku:
2011-02-23
Data wpisu:
2012-12-13
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Składka ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia pomostowego i niskiego wkładu własnego podlega zwrotowi na wniosek Kredytobiorcy proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych, w których towarzystwo ubezpieczeniowe nie świadczyło ochrony ubezpieczeniowej

Kolejne klauzule

2012-12-13

4129 XVII AmC 1292/11

W razie odstąpienia od umowy Pożyczkodawca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić poniesione prz...

2012-12-13

4131 XVII AmC 143/10

Kredytobiorca jest zobowiązany w okresie kredytowania do dostarczania - na wniosek Banku nie częś...