Klauzula niedozwolona 4136 XVII AmC 5747/12

Numer klauzuli:
4136
Data wyroku:
2012-08-22
Data wpisu:
2012-12-21
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Ponowne podłączenie może nastąpić dopiero po uregulowaniu zaległych należności wraz z odsetkami i uiszczeniu opłaty za ponowne podłączenie do sieci, po wstrzymaniu usługi określonej w Cenniku lub Umowie […]. Opłata za ponowne uzyskanie usługi wynosi 50 PLN brutto

Kolejne klauzule

2012-12-21

4135 XVII AmC 3955/12

Jeśli jednak nie byłoby to satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą r...

2012-12-21

4137 XVII AmC 5748/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane i transmitowane przez zewnętrzną sie...