Klauzula niedozwolona 4145 XVII AmC 5718/11

Numer klauzuli:
4145
Data wyroku:
2012-06-28
Data wpisu:
2012-12-21
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne ustalenia poczynione w formie ustnej pomiędzy Kupującym a Reprezentantem są nieważne i nie rodzą żadnych skutków prawnych

Kolejne klauzule

2012-12-21

4144 XVII AmC 5718/11

W przypadku zalegania z płatnością wpłaty powyżej 10 dni [...] zastrzega sobie prawo do osobist...

2012-12-21

4146 XVII AmC 5718/11

Pisma nieodebrane z powodu zmiany adresu bez powiadomienia [...] będą zostawione w aktach [...] ...