Klauzula niedozwolona 4163 XVII AmC 5352/11

Numer klauzuli:
4163
Data wyroku:
2012-10-29
Data wpisu:
2013-01-08
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z uwagi na działanie siły wyższej, a w szczególności zakłóceń, ogólnego lub częściowego strajku, w tym w usługach pocztowych lub spedycyjnych (przewozowych)… (§ 8 Postanowienia końcowe pkt 4 Regulaminu Sklepu Internetowego)

Kolejne klauzule

2013-01-08

4162 XVII AmC 5620/11

Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do któr...

2013-01-08

4164 XVII AmC 5352/11

Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje (...