Klauzula niedozwolona 4177 XVII AmC4501/12

Numer klauzuli:
4177
Data wyroku:
2012-11-15
Data wpisu:
2013-01-14
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Uwaga nie odpowiadamy za termin doręczenia przesyłki Pocztą Polską i szkody powstałe wwyniku transportu przez Pocztę

Kolejne klauzule

2013-01-10

4176 XVII AmC 1317/09

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wpr...

2013-01-14

4178 XVII AmC 3585/12

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie związane z realizacją nagro...