Klauzula niedozwolona 4187 XVII AmC 5685/11

Numer klauzuli:
4187
Data wyroku:
2012-08-30
Data wpisu:
2013-01-17
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Za opóźnienia w uiszczaniu opłat (…) Limit transferu właściwy dla Opcji wybranej przez Abonenta może zostać zmniejszony do 32 kbit/s do momentu uregulowania zaległości

Kolejne klauzule

2013-01-16

4186 XVII AmC 5703/11

Poważne lub powtarzające się łamanie zasad może spowodować wykluczenie danej osoby z imprezy, ...

2013-01-17

4188 XVII AmC 5686/11

Abonent nie może samowolnie dokonywać potrąceń od opłaty abonamentowej ani jakichkolwiek wymaga...