Klauzula niedozwolona 4186 XVII AmC 5703/11

Numer klauzuli:
4186
Data wyroku:
2012-02-20
Data wpisu:
2013-01-16
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Poważne lub powtarzające się łamanie zasad może spowodować wykluczenie danej osoby z imprezy, wiążące się z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dalszy pobyt oraz powrót z imprezy osoba ta zobowiązana jest odbyć we własnym zakresie i na własny koszt

Kolejne klauzule

2013-01-16

4185 XVII AmC 5703/11

W razie rażącego lub uporczywego naruszenia porządku przez KLIENTA podczas imprezy, ORGANIZATOR m...

2013-01-17

4187 XVII AmC 5685/11

Za opóźnienia w uiszczaniu opłat (…) Limit transferu właściwy dla Opcji wybranej przez Abonen...