Klauzula niedozwolona 4193 XVII AmC 1461/11

Numer klauzuli:
4193
Data wyroku:
2011-10-27
Data wpisu:
2013-01-17
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania Umowy, Regulaminu oraz Cennika będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Operatora

Kolejne klauzule

2013-01-17

4192 XVII AmC 1460/11

Wszelkie koszty postępowania sądowego lub windykacyjnego obciążają Abonenta...

2013-01-22

4194 XVII AmC 4995/11

Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Klienta w związku z korzy...