Klauzula niedozwolona 4194 XVII AmC 4995/11

Numer klauzuli:
4194
Data wyroku:
2012-07-31
Data wpisu:
2013-01-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Klienta w związku z korzystaniem z Usługi

Kolejne klauzule

2013-01-17

4193 XVII AmC 1461/11

Wszelkie spory wynikłe ze stosowania Umowy, Regulaminu oraz Cennika będą rozstrzygane przez sąd ...

2013-01-22

4195 XVII AmC4996/11

Reklamacje dotyczące przerw w działaniu sieci będą rozpatrywane w przypadku stwierdzenia przerw ...