Klauzula niedozwolona 4195 XVII AmC4996/11

Numer klauzuli:
4195
Data wyroku:
2012-07-26
Data wpisu:
2013-01-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Reklamacje dotyczące przerw w działaniu sieci będą rozpatrywane w przypadku stwierdzenia przerw dłuższych niż 24 h

Kolejne klauzule

2013-01-22

4194 XVII AmC 4995/11

Operator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Klienta w związku z korzy...

2013-01-22

4196 XVII AmC 4998/11

W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysyłana ...