Klauzula niedozwolona 4196 XVII AmC 4998/11

Numer klauzuli:
4196
Data wyroku:
2012-07-26
Data wpisu:
2013-01-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysyłana przez Operatora, będzie uważana za skutecznie doręczoną

Kolejne klauzule

2013-01-22

4195 XVII AmC4996/11

Reklamacje dotyczące przerw w działaniu sieci będą rozpatrywane w przypadku stwierdzenia przerw ...

2013-01-22

4197 XVII AmC 2942/12

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie (…) w terminie 2...