Klauzula niedozwolona 4197 XVII AmC 2942/12

Numer klauzuli:
4197
Data wyroku:
2012-10-31
Data wpisu:
2013-01-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie (…) w terminie 2 dni od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji

Kolejne klauzule

2013-01-22

4196 XVII AmC 4998/11

W przypadku nie poinformowania o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja, wysyłana ...

2013-01-22

4198 XVII AmC 2943/12

[...] zastrzega sobie z ważnych powodów prawo do zamiany Nagród na inne o zbliżonej wartości...