Klauzula niedozwolona 4198 XVII AmC 2943/12

Numer klauzuli:
4198
Data wyroku:
2012-10-31
Data wpisu:
2013-01-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] zastrzega sobie z ważnych powodów prawo do zamiany Nagród na inne o zbliżonej wartości

Kolejne klauzule

2013-01-22

4197 XVII AmC 2942/12

Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane przez Uczestnika wyłącznie (…) w terminie 2...

2013-01-22

4199 XVII AmC 2938/12

[...] zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie w trakci...