Klauzula niedozwolona 4199 XVII AmC 2938/12

Numer klauzuli:
4199
Data wyroku:
2012-10-31
Data wpisu:
2013-01-22
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie w trakcie trwania Konkursu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną ogłoszone w sposób określony w ust. 2 i zaczną obowiązywać od daty ich ogłoszenia

Kolejne klauzule

2013-01-22

4198 XVII AmC 2943/12

[...] zastrzega sobie z ważnych powodów prawo do zamiany Nagród na inne o zbliżonej wartości...

2013-01-22

4200 XVII AmC2939/12

[...] zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu w każdym czasie przed upływem Okresu Lokowania ...