Klauzula niedozwolona 4207 XVII AmC 1674/11

Numer klauzuli:
4207
Data wyroku:
2012-04-10
Data wpisu:
2013-01-31
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Jeśli przerwy w dostępie do Internetu za pomocą Sieci, udokumentowane przez uprawnione służby Operatora są spowodowane awarią w sieci Operatora i trwają dłużej niż cztery następujące po sobie dni, wówczas abonament zostanie obniżony, w przypadku doręczenia Operatorowi uzasadnionej pisemnej reklamacji Abonenta w terminie do 3 miesięcy od miesiąca, w którym ustała awaria, o 1/30 za każdy kolejny dzień awarii (w którym nastąpiło przynajmniej osiem godzin braku sygnału)

Kolejne klauzule

2013-01-31

4206 XVII AmC 1675/11

Operator nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta w wyniku utraty...

2013-01-31

4208 XVII AmC 107/12

Operator oraz Przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot przesyłki, gdy ...