Klauzula niedozwolona 4214 XVII AmC 229/08

Numer klauzuli:
4214
Data wyroku:
2009-09-15
Data wpisu:
2013-01-31
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

§ 2 ust 11 Abonent jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego w którym nastąpiła zmiana oferty programowej opisana w pkt 2.10.1- 2.10.3, pod warunkiem doręczenia operatorowi oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności w tym zakresie w terminie 7 dni od wprowadzenia zmian z przyczyny określonej w pkt 2.10.1- 2.10.3

Kolejne klauzule

2013-01-31

4213 XVII AmC 229/08

§ 10 pkt 4 Operator uprawniony jest do zmiany oferty programowej i/lub częstotliwości nadawanych ...

2013-01-31

4215 XVII AmC 229/08

§ 12 ust 12 O zmianie o której mowa w ust 2.10 i pkt 2.10.1 - 2.10.3 operator zobowiązany jest po...