Klauzula niedozwolona 4222 VI ACa 404/12

Numer klauzuli:
4222
Data wyroku:
2012-08-23
Data wpisu:
2013-02-01
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

przy zamknięciu ROR Posiadacz obowiązany jest zwrócić Bankowi karty płatnicze. Jeżeli nie może ich zwrócić, powinien złożyć wyjaśnienia uzasadniające fakt nie zwrócenia kart płatniczych oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu

Kolejne klauzule

2013-02-01

4221 XVII AmC 378/12

W przypadku odstąpienia przez Sprzedającego od niniejszej umowy, Sprzedający zwróci w ciągu 60 ...

2013-02-01

4223 VI ACa 391/12

Protokół reklamacji spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych re...