Klauzula niedozwolona 4225 XVII AmC 110/12

Numer klauzuli:
4225
Data wyroku:
2012-07-03
Data wpisu:
2013-02-01
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Podanie nieprawdziwych danych nt przesyłki lub zapakowanie jej bez zachowania wytycznych zwalnia Operatora i Przewoźnika z odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki

Kolejne klauzule

2013-02-01

4224 XVII AmC 648/12

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy...

2013-02-07

4226 XVII AmC1943/12

Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych za zwrot towaru. Jedyne koszty związane z tym procese...