Klauzula niedozwolona 4227 VI ACa 287/12

Numer klauzuli:
4227
Data wyroku:
2012-07-12
Data wpisu:
2013-02-07
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Firma [...] nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie lub produktów przedstawionych na naszej stronie, obejmujących między innymi szkody pośrednie lub wtórne, lub jakiekolwiek inne szkody wynikające z użytkowania lub pozbawienia możliwości użytkowania, danych, lub zysków, zarówno w związku z nie wykorzystaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, zaniedbaniem lub innym niedozwolonym postępowaniem wynikającym z wykorzystywania strony lub związanego z wykorzystywaniem strony

Kolejne klauzule

2013-02-07

4226 XVII AmC1943/12

Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych za zwrot towaru. Jedyne koszty związane z tym procese...

2013-02-07

4228 XVII AmC 1262/09

Bank nie odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Posiadacza spowodowane przez niep...